Strategie ontwikkeling

Strategie ontwikkeling

“Een goed ‘strategisch concept’ zonder een effectieve marktbenadering zal op termijn kans van slagen bieden. Een marktbenadering zonder duidelijk ‘strategisch concept’ zal zeer waarschijnlijk nooit tot succes leiden.”

Een bedrijfsconcept staat voor de algehele bedrijfsstrategie van de onderneming en geeft aan waaraan het bedrijf bestaansrecht ontleent en waar het naartoe wil groeien.

Met alleen een duidelijk concept is een bedrijf er nog niet. Het concept dient te worden vertaald in bedrijfsprocessen. Een onderneming maakt keuzes over “wat de ‘waarde’ is die het bedrijf levert”, “wie de boogde consumenten zijn”, “welke middelen het bedrijf gaat inzetten en benutten” en “wanneer de ondernemingsdoelen behaald dienen te zijn”. De magische ‘Why’ van Simon Sinek speelt hierin een belangrijke rol.

De uitvoering van deze bedrijfsprocessen zal gepaard gaan met een specifieke marktbenadering. De marktbenadering, gevoed door de marketingstrategie, bepaalt welke ‘(marketing)tactieken’ er door de onderneming worden ingezet om de doelstellingen te behalen. Deze tactieken zijn vervolgens zeer bepalend voor het succes van de onderneming. Deze tactieken hebben namelijk direct raakvlak met de consumenten, welke op hun beurt uiteindelijk bepalen wat de daadwerkelijke waarde van de onderneming is.

Ondersteuning bij strategie ontwikkeling?

Frank a Do denkt graag mee bij strategie ontwikkeling en is daarnaast in staat nieuwe marketingstrategieën te helpen ontwikkelen en de uitvoer hiervan op te zetten. Frank a Do kan hierdoor ondernemingen bij staan bij het opstellen van een goed ‘strategisch concept’ en het invulling geven aan een effectieve marktbenadering.

Frank a Do zal er altijd naar streven zoveel mogelijk data te vergaren. Aan de hand daarvan kunnen nieuwe strategische concepten worden ontwikkeld, bestaande concepten worden geoptimaliseerd en marketingactiviteiten efficiënter en effectiever worden ingezet en uitgevoerd.

Meetbaarheid is het sleutelbegrip als het gaat om het bepalen van de ROI (return on investment) van bepaalde marketinginvesteringen. De toenemende mogelijkheden met betrekking tot het inzetten van het online kanaal bij de uitvoer van marketingactiviteiten is dan ook een ontwikkeling die de meetbaarheid van marketingactiviteiten ten goede komt.

Contact opnemen?

Neem contact op met Frank a Do voor meer informatie. Wij helpen je graag verder.

Contact Frank