Vanaf 6 maart 2024 moeten de binnen de wet digitale markten (Digital Market Act – DMA) aangegeven ‘gatekeepers’ voldoen aan de in de wet gestelde vereisten. In navolging van de AVG wet- & regelgeving en de ePrivacy Verordening is de DMA-wetgeving een verdere uitbreiding die de (online) privacy van de eindgebruikers waarborgt.

Deze zogenaamde ‘gatekeepers’ zijn de grote digitale platformen die binnen de EU actief zijn. Hieronder vallen onder andere Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook & Instagram), Microsoft, ByteDance (TikTok) en Apple.

Een belangrijk onderdeel binnen de DMA-wetgeving is dat het vanaf maart 2024 het voor deze grote bedrijven niet langer is toegestaan om zonder expliciete toestemming eindgebruikers met het oog op gerichte reclamedoeleinden te ‘tracken’ buiten hun eigen platform. Kortom, voordat er tracking scrips of Pixels van deze partijen ingeladen mogen worden moeten deze partijen er zeker van zijn dat de juiste toestemming gegeven is door de gebruiker.

Dit heeft uiteraard implicaties voor websites, apps, adverteerders en gebruikers van advertentieplatformen als o.a. Google Ads, Microsoft Ads en Meta Advertising.

Blokkeren van tags van derden niet aan te raden

Vaak zien wij dat partijen kiezen om (tracking) tags en scripts van derden niet in te laden zonder verkregen toestemming. Dit veelal door het gebruik vaan automatische cookie- & script blockers binnen cookiebanner-modules. Hierdoor zien we geregeld dat zelfs Google Tag Manager containers of GA4 Google Tag scripts pas inladen na verkregen toestemming.

Alhoewel dit in principe een goede uitwerking van de richtlijnen kan zijn, is hanteren van een dergelijke ‘basis’ Consent Mode niet aan te raden volgens Google. Het hanteren van een ‘geavanceerde’ implementatie stelt Google namelijk in staat de ‘dataverlies’ door cookie-afwijzingen op te vangen middels via modellering genereerde data.

Google zet verder in op Consent Mode

Om in te spelen op de GDPR-wetgeving lanceerde Google eerder hun Consent Mode (v1). Dit is een techniek die cookievoorkeuren van eindgebruikers verzameld en tracking tags dynamisch aanpast conform de voorkeuren van de gebruiker. Deze keuzes van de gebruiker gaan over het mogelijk toestaan van ad_storage (opslaan en uitlezen van advertentie gerelateerde cookies) en analytics_storage (opslaan en uitlezen van analytische cookies).

De gemaakte keuzes bepalen uiteindelijk of tags volledig inladen, tags worden geblokkeerd of dat tags puur cookie-loze signalen sturen.

Deze cookie-loze signalen zijn de bron van Google om waardevolle voorspellingen te kunnen doen over het aantal ‘gemiste’ meetbare conversies. Google gebruikt hiervoor niet-identificeerbare signalen als browser type, apparaat type, conversie-actie, land en datum- & tijdstip. Zie hieronder een schematische weergave van de modelering:

Google Consent Mode V2: ad_user_data en ad_personalization

Door de komst van de DMA-wetgeving gaat Google nu zelfs nog een stapje verder met hun Consent Mode beleid. Google stelt namelijk vanaf maart 2024 de volgende nieuwe eis aan hun adverteerders:

Als u functies voor meting, advertentiepersonalisatie en remarketing wilt blijven gebruiken, moet u toestemming verzamelen voor het gebruik van persoonsgegevens van eindgebruikers in de EER en toestemmingssignalen delen met Google.” 

Om als adverteerder deze extra benodigde toestemmingen te verkrijgen en te delen met Google is Consent Mode V2 gelanceerd. Deze nieuwe Consent Mode voegt twee nieuwe parameters toe naast de eerder genoemde ad_storage en analytics_storage, namelijk:

  1. ad_user_data: toestemming/afwijzing voor het gebruik van gebruikersdata voor advertentiedoeleinden.
  2. ad_personalization: toestemming/afwijzing voor het gepersonaliseerd adverteren via bijv. remarketing.

Instellen van Google Consent Mode V2

Om Consent Mode V2 goed in te stellen is het belangrijk te zorgen voor de juiste website- of app-onderdelen:

  1. Een cookiebanner inzetten die keuzes per specifiek onderdeel mogelijk maakt conform de EU-richtlijnen.
  2. Binnen Google Tag Manager (of middels in de developers guide beschreven handmatige custom-coding) de Consent Mode configureren op elke pagina van de website of app.
  3. In de privacy statement en cookieverklaring aangeven welke (type) cookies opgeslagen en gedeeld kunnen worden met ‘gatekeepers’ en andere partijen en voor welke doeleinden dit gedaan wordt.

Voordelen van het implementeren van (advanced) Consent Mode

Het inzetten van Consent Mode V2 kent meerder voordelen:

  1. De privacy keuzes van gebruikers (beter) respecteren. En direct hiermee voldoen aan de (EU-)wetgeving en richtlijnen.
  2. Het voorkomen van een grote terugval in conversiemetingen. Bij advanced Consent Mode implementatie ‘herstelt’ Google gemiddeld data van zo’n 65% ad-click conversiepaden.
  3. Betere rapportage van conversieratio’s. Door Consent Mode modelleringen worden conversieratio’s van gebruikers zonder toestemmingen ook gerapporteerd.

Implementatie van Google Consent Mode V2

Google raadt aan om gebruik te maken van een gecertificeerde CMP (Cookie Management Platforms). Dit zijn partijen die (saas-)oplossingen bieden om cookiebanners te plaatsen op websites en gelijk functionaliteiten bieden om toestemmingen te beheren.

Enkele voorbeelden van CMP’s die wij als Frank a Do geregeld inzetten voor onze klanten zijn o.a. Cookiebot, Complianz, CookieYes en CookieFirst.

Een CMP inzetten is echter niet noodzakelijk. Bij gebruik van een cookiebanner van een andere aanbieder (of zelf-ontwikkelde variant) kan ook Consent Mode worden ingesteld. Frank a Do helpt graag bij het succesvol implementeren van Google Consent Mode. Neem vrijblijvend contact met ons op bij vragen over Consent Mode.

Voor meer informatie over Consent Mode en de implementatie voor websites en apps kan je hier een uitgebreide Consent Mode webinar van Google terugkijken.

Advies gewenst of vragen over dit onderwerp?

Neem contact op Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op met Frank a Do