Ruim een jaar geleden zette Google langzaam de transitie in naar een een vernieuwd Google AdWords en daarbij behorende nieuwe en verbeterde interface en functionaliteiten. Deze overgang heeft plaatsgevonden en inmiddels is het vernieuwde Google Ads een feit. Met de overgang van Google AdWords naar Google Ads is er een verandering hoe Google omgaat met het meten van conversies en websitestatistieken. De nieuwe Global Site Tag werd namelijk als algemene tracking tag geïntroduceerd. Hiermee speelt Google in op de recente en komende ontwikkelingen omtrent het plaatsen van cookies.

Onnauwkeurige conversiemetingen en websitestatistieken voorkomen

In het najaar van 2017 lanceerde Apple ‘Intelligent Tracking Prevention‘ voor de Safari browser. Dit hield in dat binnen de Safari browser, cookies slechts 24-uur beschikbaar bleven voor het gebruik binnen een third-party context. Zoals hier schematisch weergegeven:

Intelligent tracking prevention 1.0

Bron: PPC.land

Google anticipeerde hier op met hun vernieuwde manier van tracking.

Inmiddels heeft Apple aangekondigd te komen met Intelligent Tracking Prevention 2.0. Deze vernieuwde versie heeft als grote wijziging dat de 24-uur third-party beschikbaarheid geheel komt te vervallen. Hiermee wil Apple een ‘voorvechter’ zijn van de online privacy van Safari gebruikers. Echter worden deze initiatieven ook vaak omschreven als ‘pesterijen’ om partijen als Google en Facebook dwars te zitten.

Google wijst nu al hun adverteerders op deze naderende lancering van Intelligent Tracking Prevention 2.0 dit najaar en het belang om juist nu over te stappen naar de nieuw geïntroduceerde conversiemeting techniek. Dit door de oude AdWords conversiescripts te vervangen door één van de ‘site-wide’ oplossingen van Google.

Global Site Tag als site-wide tracking oplossing

Wanneer je nu vanuit Google Analytics of Google Adwords de trackingcode haalt voor het bijhouden van websitestatistieken of conversies zal je zien dat het hier nu om de Algemene sitetag gaat. Deze gtag.js tag (Global Site Tag) dient in de <head> sectie van de website geplaatst te worden zodat deze op alle pagina’s van de website terugkomt. Zie hier een voorbeelden van een gtag.js:

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXXXX-X”></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, UA-XXXXXXXX-X);
</script>

Of

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Ads: XXXXXXXXX –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-844860791″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘AW-XXXXXXXXX’);
</script>

Deze Global Site Tags creëren (directe) first-party cookies welke (advertentie)klikken registreert op de website of landingspagina. Hierdoor zijn volgens Google dit de voordelen van het gebruik van de Global Site Tag t.o.v. de oude conversietracking:

  • Zekerheid dat alle conversies worden bijgehouden.
  • Nauwkeurige metingen omdat cookies worden ingesteld op eigen domein.
  • Snelle en eenvoudige integratie van meerdere Google producten.

In de voorbeelden van de gtag.js is te zien dat de tags een bepaald ‘primair’ Google product vertegenwoordigen. Dit afhankelijk vanuit waar de tag is aangemaakt (bijv. Google Analytics of Google Ads). Zoals punt 3 van de voordelen al aangaf is het echter niet zo dat er steeds per product een aparte Global Site Tag geplaatst hoeft te worden op de website. Door de Global Site Tag aan te passen kan deze ene tag tegelijkertijd voor meerdere Google producten ingezet worden.

Global Site Tag voor Google Analytics en Google Ads combineren

Door aan het gtag.js script een regel toe te voegen kan men de tag geschikt maken voor meerdere Google producten. Afhankelijk vanuit welk Google product de tag is aangemaakt dient er per extra Google product een specifieke regel (gtag(‘config’, +  Google Product ID)) te worden toegevoegd aan het script. De onderstaande gtag.js vanuit Google Analytics kan door het toevoegen van de dik gedrukte regel naast Google Ads script (voor remarketing) tevens fungeren als Google Analytics script welke pageviews vastlegt.

<!– Global site tag (gtag.js) –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-XXXXXXXXXX”></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-XXXXXXXX-X’, { ‘anonymize_ip’: true, ‘forceSSL’: true });
gtag(‘config’, ‘AW-XXXXXXXXXX’);
</script>

Door verder parameters als { ‘anonymize_ip’: true, ‘forceSSL’: true }); toe te voegen zet je ook direct een stap in de goede richting om Google Analytics AVG proof te maken. Let wel op: bij het overstappen naar de Global Site Tag is het noodzakelijk eventuele bestaande event tracking instellingen aan te passen naar de nieuwe gtag.js event commands. Zie bijvoorbeeld:

Oude commands:

Ga(‘send’, {
hitType: ‘event’,
eventCategory: ‘xxxx’,
eventAction: ‘xxxx’,
eventLabel: ‘xxxx’
});

Nieuwe commands:

gtag(‘event’, ‘xxxx’, {
‘event_category’: ‘xxxx’,
‘event_label’: ‘xxxx’
});

E-commerce tracking en Dynamische remarketing via gtag.js

Om gebruik te blijven maken van (enhanced) E-commerce tracking en dynamiche remarketing moet eventueel bestaande (hard-coded) e-commerce tracking en (dynamic) remarketing worden aangepast naar de nieuwe methodiek. Oude tags moeten worden aangepast om (enhanced) e-commerce gegevens voor Google Analytics via gtag.js te kunnen blijven verzamelen. Om nog gebruik te kunnen maken van dynamic remarketing (via Google Ads) moeten er gtag.js Events tags voor dynamische remarketing aan de diverse websitepagina’s worden toegevoegd. Zie hieronder een voorbeeld:

<!– Gebeurtenisfragment voor voorbeeldpagina voor dynamische remarketing –>
<script>
gtag(‘event’, ‘page_view’, {‘send_to’: ‘AW-XXXXXXXXX’,
‘ecomm_prodid’: ‘vervang_door_tekenreekswaarde’,
‘ecomm_pagetype’: ‘vervang_door_tekenreekswaarde’,
‘ecomm_totalvalue’: ‘vervang_door_tekenreekswaarde’
});
</script>

Plaats dit Event script direct onder de ‘basis’ Global Site Tag in de <head> van de website.

Google Tag Manager als side-wide tracking oplossing

Naast de Global Site Tag is het gebruik van Google Tag Manager ook een manier om aan de vernieuwde vereisten voor nauwkeurige conversiemeting te voldoen. De Global Site Tag hoeft in dit geval niet te worden geïmplementeerd op de website. Het gebruik van de tagtemplates binnen de Google Tag Manager container is in dit geval voldoende.

Denk bij het bijhouden van Google Ads conversies via Google Tag Manager er wel aan om de Conversion Linker tag te publiceren op alle pagina’s van de website. Dit is de tag die ervoor zorgt dat alle informatie opgeslagen wordt in de first-party cookie op het eigen domein om zodoende geen (conversie)data mis te lopen.

Frank a Do kan ondersteuning bieden bij het aanpassen van de conversiemeting om te voldoen aan de nieuwe vereisten zodat in de toekomst alle conversies en websitestatistieken op de juiste manier bijgehouden kunnen blijven worden.

Advies gewenst of vragen over dit onderwerp?

Neem contact op Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Neem contact op met Frank a Do