Conversie optimalisatie

“Het is efficiënter om het conversiepercentage te verbeteren uit terugkerende websitebezoekers, dan inspanningen te doen om meer nieuwe bezoekers naar de website te trekken met hetzelfde (lage) conversiepercentage.”

Om online succesvol te blijven of te worden is het van cruciaal belang dat men constant op zoek is naar mogelijke ‘conversiedrempels’ op de website. Wanneer er, na het kritisch bekijken van de website, reeds enkele optimalisatieslagen zijn gemaakt ter verbetering van de conversie betekent dit niet dat de website klaar is. Conversie optimalisatie is een continu proces, de verwachtingen van de bezoekers zijn immers onderhevig aan veranderingen.

Enkel het aantrekken van meer bezoekers naar de website leidt niet per definitie tot meer conversie. Dit is echter tegen de veronderstelling die velen hebben. Een website kan er wat betreft design prachtig uitzien en veel bezoekers trekken, maar als deze bezoekers niet tot conversie overgaan is het gewenste effect niet bereikt. Uiteindelijk draait het, in veel gevallen, om rendement. Return on investment (ROI).

Conversie optimalisatie aanpak

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de bezoeker van een website de gewenste conversie doet? Hierbij is het van cruciaal belang dat er naar de gebruikerservaring van de bezoeker, ook wel website usability genoemd, wordt gekeken.

Door de ‘sales funnel’ (stappen van oriëntatie tot aankoop) van een website (of webwinkel) in kaart te brengen kan men erachter komen in welke fase van het oriëntatie- en aankoopproces (checkout proces, productpagina of bijv. categoriepagina) bezoekers afhaken. Hierdoor weet men waar conversie optimalisatie slagen gemaakt kunnen worden.

Conversie optimalisatie kan in de kleinste details zitten. Een bepaalde call-to-action (CTA) die bijvoorbeeld onder de vouw (fold) van de website wordt weergegeven, kan minder converteren dan wanneer deze boven de vouw staat. Een complex formulier met een groot aantal (verplichte) invulvelden zal wellicht minder converteren dan een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk formulier. Datzelfde geldt voor het afrekenproces, hier is vaak veel te winnen.

Frank a Do gebruikt voor het optimaliseren van conversie onder andere de tools Google Analytics en Hotjar.

A/B testen

Wanneer aan de hand van webstatistieken of op basis van fieldresearch, knelpunten omtrent conversie in kaart worden gebracht, is Frank a Do in staat deze knelpunten aan te pakken.

Door twee versies van een pagina, het afrekenproces, een banner of dergelijke te tonen kan ondervonden worden welke indeling of welk design leidt tot betere conversie en welke niet. Deze cyclus kan herhaald worden om continu op zoek te gaan naar verbeteringen.

Frank a Do gebruikt voor A/B testen onder andere de tool Visual Website Optimizer.

Voordelen van conversie optimalisatie?

Met conversie optimalisatie zorgt Frank a Do ervoor dat de gebruikerservaring van de websitebezoekers verbetert. Door het bieden van een goede ‘website usability’ zullen bezoekers ook daadwerkelijk terugkerende bezoekers worden. Bovendien zijn positieve ervaringen noemenswaardig, het bieden van een fijne gebruikerservaring  vergroot de kans op positieve mond-tot-mond reclame.

Het bieden van een goede gebruikerservaring zal het conversiepercentage doen toenemen. Door ervoor te zorgen dat het conversiepercentage met hetzelfde aantal bezoekers toeneemt, verbetert de ROI (return on investment).

Frank a Do kan advies geven en ondersteuning bieden bij het formuleren van diverse KPI’s (key performance indicators), het analyseren van het huidige bezoekersgedrag en het in kaart brengen van conversiedrempels. Vervolgens zal Frank a Do de opzet en evaluatie van experimenten coördineren om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat de website of webwinkel beter gaat converteren.

Contact opnemen?

Neem contact op met Frank a Do voor meer informatie. Wij helpen je graag verder.

Contact Frank